Näytteillä oleva artikkeli

Toimitilan avajaiset 17.9.2016

Toimitilammehan sijaitsee osoitteessa Haagan urheilutie 12, Helsinki. 

Avajaiset pidetään lauantaina 17.9.2016. Päivällä on kaksi tilaisuutta, jotta kaikki mahtuisivat mukaan. Tilaisuus on jäsenille tarkoitettu.

Kello 13.00 kahvitilaisuusKakunpala lautasella

 • Maljojen kohotus uudelle toimitilalle
 • Uuden toimitilan nimen julkistus
 • Puhe ja keskustelua
 • Täytekakkukahvit


Kello 18.00 iltatilaisuus

 • Tilaisuus on suunnattu “nuoremmille ja nuorenmielisille”
 • verkostoitumista ja vertaisseuraa, myös uusille CI-käyttäjille!
 • Tarjolla pientä purtavaa

Kaksi shampanjalasiaIlmoittaudu valitsemaasi tilaisuuteen alla olevalla lomakkeella viimeistään 11.9. mennessä. Ongelmatapauksissa ilmoittautuminen pj@helky.fi / puh: 0456781479.

Mukaan mahtuu kumpaankin tilaisuuteen 70 ensimmäistä ilmoittautujaa, ethän saavu ilmoittautumatta.

Tervetuloa!

Nimi (pakollinen)

Kumpaan tilaisuuteen osallistut?

Allergiat

Roskapostiesto:

Hallituksen kesätiedote 2016

Viime tiedotteen laatimisesta on kulunut 1,5 kuukautta. Tänä aikana tapahtunutta:

 • Toimitila-asiat
  • HUT12 on ostettu ja kaupat tehty.
  • Kunnianhimoinen suunnitelma tehdä kattava remontti ennen tilan käyttöönottoa osoittautui aikataulullisesti mahdottomaksi.
  • Tila otetaan sellaisenaan käyttöön ja alustavasti remontin suoritusajankohta olisi touko-syyskuu 2017.
  • Tilaan hankitaan uudet tuolit ja pöydät. Kuuntelujärjestelmä siirretään sellaisenaan Saaran Kodista tai hankitaan pieniä parannuksia. Väliaikana pyritään välttämään sellaisia hankintoja, joita ei voi hyödyntää remontin jälkeen.
  • Kuluvan kuukauden (heinäkuun) aikana Saaran Koti tyhjennetään. Helkyn aktiivilistalla on keskustelua aiheesta.
 • Talousasiat
  • Hallitus on ryhtynyt järjestelemään uudelleen yhdistyksen sijoitusomaisuutta. Tavoitteena on mm. vähentää sijoitusten juoksevia kuluja ja sitä kautta saada parempia tuottoja sekä vähentää riskiä hajauttamalla sijoituksia aiempaa laajemmin. Sijoitustoimintaa tehdään jatkossa hallituksen kulloinkin hyväksymään sijoitussuunnitelmaan nojautuen. Pitkän tähtäimen tavoite on päästä taloudellisesti omavaraiseksi ja lopulta jopa pystyä palkkaamaan työntekijä yhdistykselle.
  • Kuulon Tuki on päättänyt antaa avustusta kesäretken kuluihin.
  • On päätetty matkakulujen korvaamisesta seuraavasti:
   • Korvaukset maksetaan kuitteja ja asianmukaista matkalaskua vastaan
   • Ilman kuittia korvataan Helsingin seudun liikenteen matkakortilla ostettavan arvolipun hinta. Matkat suoritetaan edullisimmalla tarkoituksenmukaisella tavalla, käytännössä useimmiten julkisilla liikennevälineillä. Taksin tai oman auton käytöstä tulee ja kannattaa pyytää etukäteislupa laskun hyväksyjältä (puheenjohtaja/varapuheenjohtaja), välttyäkseen ongelmilta korvausten saamisessa.
   • Oman auton perustellusta käytöstä maksetaan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päättämän suurimman verovapaan korvauksen määrä. Vuonna 2016 korvaus on 43 snt/km, korotus jokaiselta lisähenkilöltä 3 snt/km ja suurikokoisen tavaran lisä 3 snt/km.
   • Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) ulkopuolelle suuntautuvat tai pääkaupunkiseudun ulkopuolelta alkavat matkat on hyväksytettävä etukäteen puheenjohtajalla.
   • Matkakulut korvataan kaikkien osalta, jotka hoitavat yhdistyksen asioita.
  • Yhdelle retken vetäjälle kulut korvataan aina, ellei toisin sovita.
  • On tarkistettu yhdistyksen vakuutukset. Vakuutuskuluja saatiin merkittävästi alennettua.
  • On todettu, että käteiskassan pitoon liittyy ongelmia ja monissa yhdistyksissä käteisen käsittelystä on luovuttu. Hallitus on päättänyt selvittää voitaisiinko käteiskassasta luopua kokonaan.
  • Hallitus edellyttää, että kaikki yhdistyksen toimintaan liittyvä rahaliikenne kulkee yhdistyksen tilin kautta, ei henkilöiden omien tilien kautta.
 • Muut asiat
  • Hallituksella on poikkeuksellisen kiireinen kesä, sillä sähköpostikokousten lisäksi heinä- ja elokuussa on ylimääräiset kokoukset.
  • Helkyn ja Kuuloliiton eriävä tulkinta säännöistä ja jäsenluokista ei ole ratkennut yli vuoden kestäneiden neuvottelujen aikana. Hallitus selvittää miten asiaa voitaisiin parhaiten edistää jatkossa, kun neuvotteluissa ei mitä ilmeisemmin voida päästä yhteisymmärrykseen.

Hallitus on tyytyväinen, sillä tässä kuussa maksettiin viimeinen vuokraerä pitkään palvelleesta toimitilasta Bulevardilla. Toimitilan vuokra on kuitenkin ollut suurin yksittäinen menoerä taloudessamme.

Toimitila on kuitenkin vain yhdistyksen ruumis. Ilman henkeä – vapaaehtoisia ja toimintaan osallistuvia jäseniä – ruumis ei ole mitään. Yhdistyksen tarkoitus on edelleen järjestää mm. vertaistoimintaa ja tiedottaa kuulovammaisuudesta. Toivomme, että tulevaisuudessa varsinaisen toiminnan toteutuminen ei olisi ainakaan rahasta kiinni.

Toivottavasti niin vanhat kuin uudet jäsenet löytävät Haagan Urheilutielle syksyn pimetessä. Toimitilan eteen on jossain vaiheessa tulossa jalkakäytävä ja suojatie kadun poikki. Nämä toivottavasti helpottavat jalankulkua tiloihin.

Helkyn kesäretki Turkuun 27.8.2016

Retkelle lähdetään klo 8.00 Kiasman edestä turistibussipysäkiltä.

Turussa syödään lounas tois’puol jokkee, jonka jälkeen seilataan höyrylaiva Ukkopekalla saaristoseikkailulle. Kahvit juodaan Loistokarilla, ja päätepysäkkinä on Herrankukkaro, jossa kuullaan paikan historiaa. Ennen paluumatkaa on aikaa istua joen rannassa. Paluumatkalla pysähdytään ihmettelemään Kasvihuoneilmiötä, jossa tarjolla munkkikahvit.

Retken hinta on 20 € jäseniltä, 60 euroa ei-jäseniltä. Hinta sisältää ohjelman lisäksi lounaan ja kahdet kahvit.

Maksu yhdistyksen tilille FI77 3131 1001 5829 27 (BIC: HANDFIHH) viimeistään 29.7.2016.

Ilmoittautuminen on ohi. Retki myytiin paria paikkaa myöten loppuun.

 

Hallituksen maalis-toukokuun 2016 päätöksiä

Hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeisten kahden kuukauden aikana on tapahtunut paljon. Erityisesti toimitilaan liittyvät asiat ovat työllistäneet.

 • Uusi toimitila
  • Jo päätetty toimitilan hankinta peruuntui.
  • Hallitus  on irtisanonut Saaran Kodin vuokrasopimuksen päättyväksi heinäkuun loppuun.
  • Hallitus on käynyt katsomassa varteenotettavia kohteita ja jättänyt tarjouksia.
  • Hallitus jätti uudelleen tarjouksen Haagan Urheilutie 12 liiketilasta ja se on hyväksytty. Kaupat tehdään toukokuun aikana.
 • Talousasioita
  • Saimme Kuuloliiton järjestöavustusta 780 euroa. Avustus kohdennetaan KLP-toimijoiden koulutustapahtumaan.
  • Otimme toimitilaa varten lainan 10 vuoden maksuajalla. Lainan korko on kiinteä ensimmäiset viisi vuotta, jonka jälkeen laina on mahdollista maksaa kerralla pois. Lainalla katetaan toimitilan hankinta- ja remontointikuluja.
  • Hallitus päätti antaa peruskoulunsa päättävälle opiskelijalle stipendin jatko-opintoja varten.
  • Olemme hakeneet Kuulon Tuki ry:ltä toiminta-avustusta.
  • Päätimme järjestää kesäretken Turkuun. Retkestä lisätietoa tulevassa Kuuloset-lehdessä ja nettisivuilla.
 • Jäsenasioita
  • Hallitus on hyväksynyt 12 uutta jäsentä.
 • Yhdistyksen logo
  • Hallitus on päättänyt, että Päivi Pöntyksen suunnittelema yhdistyksen logo halutaan suojella siten, ettei sitä esim. käytetä osana uutta logoa.
  • Logon käytöstä tehdään ohjeistus.

Toimitilan kaupanteko viivästyy

Hallitus päätti pari viikkoa sitten ostaa HUT12:n uusiksi toimitiloiksi.

Kauppoja ei ole saatu tehtyä, koska myyjä ei ole pystynyt toimittamaan tarvittavia asiakirjoja. Tänään 29.4.2016 on sovittu, että yhdistyksen maksama käsiraha ja vastaava korvaus maksetaan yhdistyksen tilille.

Tilanne on kovin harmillinen ja hallituksen tavoitteena on neuvotella asia hyvässä hengessä kaikkien osapuolten kanssa loppuun. Tästä johtuen hallitus tiedottaa asiasta seuraavan kerran, kun jotain erityistä tarvetta ilmenee tai asia saadaan ratkaistua tavalla tai toisella.

Helky Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä

Helky – Suomen suurin (tilanne v. 2015 lopussa) kuuloyhdistys – on Kuuloliiton jäsenyhdistys. Helkyn jäsenmäärä on n. 900, ja kaikissa Kuuloliiton 86 jäsenyhdistyksissä (tilanne 4/2016) on yhteensä n. 16000 jäsentä. Henkilöt ja yhteisöt kuuluvat aina jäsenyhdistykseen, eivät suoraan Kuuloliittoon. Puhekielessä kuulee sanottavan, että joku on tai ei ole Kuuloliiton jäsen. Todellisuudessa kuulutaan kuitenkin aina johonkin jäsenyhdistykseen. On mahdollista kuulua useaan kuuloyhdistykseen samanaikaisesti.

Kuuloliiton tehtävä

Kuuloliitto sosiaali- ja kansalaisjärjestönä tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä ja järjestää kuntoutustoimintaa. Rahoitus tulee pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksestä sen toiminnan osalta, mikä koskee kansalaisjärjestötoimintaa. Kuuloliiton toimihenkilöt ovat käytettävissä yhdistyksien apuna esim luennoitsijoina ja toiminnan kehittäjinä. Liitto järjestää myös sekä paikallistason että valtakunnallisen tason koulutusta. Nykyään liiton toimintoja on yhtiöitetty, eikä liitto itsessään järjestä kuntoutusta ollenkaan, vaan sen omistama yhtiö Kuulo-Auris.

Kuuloliitto ylläpitää jäsenrekisteriä, jota paikallisyhdistyksien jäsenkirjurit pääsevät verkon kautta käyttämään. Ennen Helky piti omaa jäsenrekisteriään ja ristiriita silloisen Kuuloliiton rekisterin kanssa oli jokavuotinen ongelma vuosikaudet. Nyt parin vuoden ajan nämä ongelmat ovat olleet poissa. On myös kätevää, että paikallisyhdistyksen toimijat näkevät reaaliaikaisen tilanteen esimerkiksi sen suhteen, miten moni jäsen on maksanut kulloisenkin vuoden jäsenmaksun.

Kuuloliitto myös perii jäsenmaksut aina keväisin ja lähettää jäsenkortin kaikille jäsenille. Maksaneiden jäsenten mukaan liitto tilittää yhdistyksille heille kuuluvan osuuden. Tällä hetkellä (vuonna 2016) Helkyn varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 euroa, josta Kuuloliiton osuus on 15 euroa.

Kuuloliiton organisaatio

Liittohallitus

Kuuloliiton toimeenpanovaltaa pitää hallitus, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Toiminnanjohtaja työskentelee liittohallituksen alaisena ja omalta osaltaan vastaa Kuuloliiton henkilöstöstä.

22.4.2016 pidettiin valtuuston seminaari, jossa toiminnanjohtaja Pekka Lapinleimu esitteli vuoden 2015 toimintaa. Kuva: Ville Myllymäki

22.4.2016 pidettiin valtuuston seminaari, jossa toiminnanjohtaja Pekka Lapinleimu esitteli vuoden 2015 toimintaa. Kuva: Ville Myllymäki

Liittovaltuusto

Kolmen vuoden välein pidetään liittokokous, joka päättää suuret linjat ja valitsee liittohallituksen ja liittovaltuuston kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Liittovaltuusto koostuu n. 30 luottamushenkilöstä, jotka liittokokousten välissä hyväksyvät edellisen vuoden toiminnan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousasiat.

22.4.2016 pidettiin valtuuston seminaari, jossa esitellään liiton viime vuoden toimintaa

22.4.2016 pidettiin valtuuston seminaari, jossa VaTa Järjestöpalvelu oy:n toimitusjohtaja Ilkka Sivula esitteli liiton taloustilannetta. Kuva: Ville Myllymäki

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kuulopiirit

Suomi on jaettu kuulopiireihin, joissa toimintaa järjestetään paikallistasolla. Piireillä on oma budjetti ja piirin suunnittelutyöryhmä vastaa piirin toiminnan organisoinnista. Kuulopiireissä lähellä toisiaan olevat yhdistykset voivat tehdä yhteistyötä.

Yhteenveto

Kuuloliiton toiminta on monipuolista ja tapahtuu monella tasolla. Jäseniä lähellä on kuitenkin paikallisyhdistysten toiminta. Siellä Helkykin tahtoo olla: lähellä kuulovammaisia. Tarjoamme vertaistoimintaa, kuulolähipalvelua ja pidämme yleisöluentoja ja osallistumme massatapahtumiin.